Completed project

Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu

Project duration: 
2017

Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-eko...

Aktivita Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu byla řešena ve spolupráci Biologického centra AV ČR, v.v.i.,  Botanického ústavu AV ČR, v.v.i., Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., realizoval v rámci aktivity dotazníkové šetření zaměřené na vztah veřejnosti k půdě a mapující názory na vybrané jevy spojené s půdou v kontextu České republiky.

 

Principal investigator: 
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
Topics: 
životní prostředí
Grant agency: 
other

Project publications (total 1, displaying 1 - 1)

Čermák, D., M. Ďurďovič, V. Patočková
Topic:
životní prostředí
Department:
Local and regional studies
Type of publication:
Other publication

Attached files