Other
Published: 14. 12. 2017

Sociologická encyklopedie spuštěna!

Sociologická encyklopedie je otevřenou informační bází pro všechny zájemce o sociologii a sociologické poznání, garantovanou Sociologickým ústavem AV ČR. Vznikla v rámci programu Strategie AV21 Akademie věd ČR.

O Sociologické encyklopedii

Česká sociologie se může za více než sto let své existence pyšnit četnými úspěchy nejen na poli sociologického výzkumu, analýz a teoretického myšlení, ale i v oblasti oborové encyklopedistiky. Nejde přitom jen o záležitost raného a v mnoha ohledech bezprecedentního vývoje oboru v dávných letech jeho první velké slávy, ale i o pozdější období rekonstituce v šedesátých letech 20. století a bouřlivého vývoje po roce 1989. Úsilím velkých a dobře řízených autorských kolektivů vznikla díla, která mají trvalou informační hodnotu a lze je právem řadit k širšímu českému kulturnímu dědictví. Zároveň přitom slouží jako pojmoslovné, konceptuální a věcné, stejně jako personální, organizační a bibliografické referenční příručky nejen pro aktivní sociology a studenty sociologie, ale mnohem širší veřejnost, která se potřebuje či chce seznámit s výsledky sociologické práce a/nebo adekvátně porozumět jejím různým prezentacím. Bez příhany jde o „studnice poznání pro školu a dům“.

Více najdete na stránkách encyklopedie: https://encyklopedie.soc.cas.cz/

 

Související publikace: