Public event or educational activity
Straková, Naděžda

Potřebujeme velvyslance změn - rozhovor s Marcelou Linkovou