Workshops
28. 2. 2018
14:00 – 16:30, Akademické konferenční centrum, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze si dovolují pozvat na workshop.

Workshop je organizován v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu TEACHENER (www.teachener.eu), který se zaměřuje na začlenění sociálních a humanitních věd do výuky na technických univerzitách v zemích EU, zvláště s ohledem na oblast energetiky. Cílem workshopu je dozvědět se více o tom, jak přesahy do sociálních věd vnímají zaměstnavatelé absolventů technických oborů. Workshop je určen pro zástupce firem, státních institucí nebo univerzitních a výzkumných pracovišť zaměstnávajících absolventy, ale i pro odbornou veřejnost zajímající se o to, jak mohou být sociální vědy užitečné při připravě technických projektů.

Program:

14,00     Zahájení

14,15     Představení projektu TEACHENER (Jan Mlynář, Martin Ďurďovič)

14,30     Perspektiva technických univerzit (Jan Mlynář)

14,45     Perspektiva sociologická (Martin Ďurďovič)

15,00     Představení vybranných výukových modulů TEACHENER (Martin Ďurďovič, Jan Mlynář)

15,30     Diskuze: přesahy z technických do sociálních věd v praxi

16,30     Závěr workshopu

Prosíme o registraci do 26. února 2018 na emailové adrese: martin.durdovic@soc.cas.cz. Po dohodě nabízíme možnost proplacení nákladů na cestovné. Občerstvení bude zajištěno.

Share this page