Seminars

The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of living?

15. 3. 2018
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

The capitalist way of living is characterized among other things by the nuclear family, the male breadwinner-model, leisure-consumption, a full-time employment, strong career ambitions, and a striving for higher social status. These institutionalized norms were expected to motivate peoples conformity with the needs of the economic system. In the course of recent economic crises and fundamental changes of the working structures in Germany, the capitalist way of living entered a state of motivation crisis and the capitalist way of living is currently undergoing a period of transition that might pave the way for a post-capitalist way of living. The voluntary career withdraws of high qualified employees in Germany serve as an example for transformation.

Příspěvek bude v angličtině. Diskuze je možná i v češtině.

Julia Gruhlich od února do března 2018 absolvuje post-doc pobyt v oddělení Gender & Sociologie na Akademii věd ČR. Od roku 2017 pracuje jako vědecká pracovnice v Sociologickém institutu v německém Göttingenu. Pracovala šest let v oddělení Sociologie na Univerzitě v Paderbornu, kde v roce 2015 úspěšně obhájila disertační práci „Nadnárodní podniky a gender. Praxeologická analýza organizace“. Studovala na Univerzitách v Mohuči (Německo), Montpellieru (Fracie) a v Praze. V období 2008-2009 se v Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ) věnovala projektům, které podporují rovné příležitosti žen a mužů a práva žen. V rámci své habilitace se zabývá tematikou „Forma života a práce v nerůstové společnosti: Sociologická analýza transformace způsobu vnímaní, diskurzu a životní praxe na základě dobrovolného vystoupení z úspěšné kariéry.“  Profesní zaměření: Sociologie práce a organizace, nadnárodní firmy, genderová teorie, diversity management, kvalitativní metodologie.