Seminars

Daniel Sosna: Asymetrie

12. 4. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Symetrie se dostala do popředí zájmu společenských disciplín jako výzkumná strategie, která narovnává zkreslení vzniklá asymetrickým přístupem ke zkoumaným entitám a zpochybňuje zažitá privilegia. Ženy a muži, houby a lidé, voda a zvířata, vztahy a substance, minulost a budoucnost, myšlenky a těla se stávají rovnocennými partnery ukrývajícími kapacitu ovlivňovat okolní svět. Jak robustní je ale snaha o symetrii ve světě, který je bytostně asymetrický? Exkurz do světa organismů, věcí, ekologických, sociálních, ekonomických a politických vztahů, znaků, toků energií a fyzikálních transformací nám umožní prozkoumat různé podoby asymetrie a rozklíčovat odlišné konceptualizace symetrie, které pracovně rozdělíme na formální a vztahové. Kritickým přehodnocením projektu symetrizace ukážeme, že sleduje příliš mnoho cílů najednou, naráží na problém asymetričnosti světa zkoumaného symetricky a odráží ideologii rovnosti, která celý projekt výrazně formuje.

 

Daniel Sosna vystudoval antropologii (Ph.D., Florida State University), kterou přednáší na Katedře antropologie Západočeské univerzity v Plzni. V posledních letech se věnuje problematice odpadu. Je autorem nebo editorem knih Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted (Oxbow Books, 2017) a Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic) (Archaeopress, 2009).