Seminars

Vítání knihy „Lesk a bída vzdělávání“ Vladimíry Dvořákové a Jiřího Smrčky s podtitulem: „Vysoké školství jako zrcadlo české společnosti v časech volného trhu“

18. 6. 2018
v 16:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Kniha „Lesk a bída vzdělávání“ se věnuje odvrácené tváři současného vysokého školství.

Kniha reflektuje zkušenosti z činnosti Akreditační komise, ale nechce být jen popisem toho, co vše se v našem školství dělo a děje. Hledá mechanismy, které vytvářely a vytvářejí prostor pro degradaci vysokoškolského prostředí, vnímá problém vysokého školství v kontextu společenského vývoje, ale neopomíjí ani celosvětové tendence. Ukazuje prvky pronikání tržních mechanismů do vysokoškolského prostředí bez dostatečné regulace. Seznamuje čtenáře s případy zneužívání vysokého školství pro vytváření klientelistických sítí, které se stávají bezpečnostním rizikem. Odhaluje podvodná jednání, popisuje praxi predátorských časopisů, fiktivních výroben diplomů i akreditačních agentur a také nebezpečí „žebříčkománie“. Zároveň upozorňuje na význam vysokých škol jako zdroje plurality, svobody myšlení a bádání pro rozvoj naší civilizace a zdůrazňuje nutnost hodnotového a etického zakotvení vysokoškolského prostředí. Populární formou nastoluje otázky, jež by naše společnost neměla ignorovat, protože mohou podstatným způsobem ovlivnit její vývoj na další desetiletí.

Vladimíra Dvořáková je profesorkou politologie, působí na katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V letech 2006–2016 působila jako předsedkyně Akreditační komise ČR.

Jiří Smrčka je ředitelem odboru MŠMT, který zabezpečuje činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Patnáct let působil v sekretariátu Akreditační komise ČR, v letech 2008–2016 jako její tajemník. Doktorát získal v oboru teorie a dějiny literatury.

 

Akci spolupořádá katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.