Project

Udržitelný životní styl a hnutí životního stylu v globálním a lokálním kontextu

Project duration: 
2017 - 2019

Cílem tohoto projektu je prozkoumat lokální reakce na globální environmentální problémy (změna klimatu, degradace půdy, kvalita potravin apod.) z hlediska sociálních hnutí a životního stylu. Výzkumná aktivita je realizována v rámci Strategie AV 21 Globální konflikty a lokální souvislosti (http://globalnikonflikty.cz).

Aktivita se zaměřuje na zkoumání udržitelného životního stylu v České republice a to v kontextu globalizace a globální změny klimatu. Udržitelný životní styl a udržitelná spotřeba je analyzována v globálních souvislostech produkce a spotřeby a jejich environmentálních a sociálních dopadů. Řešitelka hledá příklady dobré praxe využitelné pro společnost.

Udržitelný životní styl chápe nejen jako udržitelnou, etickou či zelenou spotřebu, ale dává ho do souvislosti i se soběstačností a praxí do-it-yourself, zkoumá jejich konstrukci a způsoby realizování v různých oblastech životního stylu (např. samozásobitelství potravinami či produkce věcí denní potřeby) na úrovni individuální a komunitní. Zkoumá hodnoty a životní styly, které jsou rámované jako „eko“ (přírodní, šetrné k životnímu prostředí, přirozené), „bio“ (zdravé, podporující život) a „lokální“ (místní, venkovské, komunitní).

Dále analyzuje environmentální „hnutí životního stylu“ (lifestyle movements), komunity a aktivity, které tematizují a realizují v praxi ekologickou šetrnost, udržitelnost a soběstačnost: hnutí návratu k půdě, permakulturní hnutí, hnutí za potravinovou suverenitu, ekokomunity a spotřebitelská hnutí typu zero waste. Tato hnutí životního stylu můžeme definovat jako skupiny, které vědomě a aktivně propagují životní styl jako hlavní prostředek k podpoře sociální změny.

Výzkum je založen na analýze médií (jak alternativních, tak mainstreamových), zúčastněném pozorování a rozhovorech s lidmi, kteří propagují a/nebo žijí udržitelný životní styl.

Principal investigator: 
Topics: 
value orientations
identity
kultura
urban and rural studies
family
health
životní prostředí
lifestyle
Grant agency: 
other

Project publications (total 1, displaying 1 - 1)

Kolářová, Marta
Topic:
životní prostředí, lifestyle
Department:
Local and regional studies
Type of publication:
Public event or educational activity

Attached information