Monograph
Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol. 2018. Jak se žije Čechům v současné Evropě. Praha: Academia. 170 s. ISBN 978-80-200-2855-6. Available from: http://www.academia.cz/jak-se-zije-cechum-v-soucasne-evrope--pospisilova-jaroslava--academia--2018.

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize. Důsledkem jsou rostoucí protievropské nálady, které představují živnou půdu pro novou vlnu populismu a nacionalismu, a to nejen v postkomunistických zemích, ale i na politické scéně tradičních demokracií. 
S ohledem na události, kterým musíme jako společnost v posledních letech čelit, si klademe v této knize otázku, jak se žije Čechům v současné Evropě. Konkrétně se pak snažíme zachytit hodnoty a postoje obyvatel České republiky v porovnání s lidmi žijícími v dalších evropských státech. Kniha nabízí opravdu zevrubnou analýzu postojů Evropanů v mnoha oblastech jejich života, ať už jde o jejich celkové hodnotové nastavení, spokojenost s životem, obavy z kriminality a migrace, kvalitu demokracie nebo sociální kapitál.

Left

Topics: 
trust/social cohesion
EU
value orientations
identity
crime
migration and mobility
civil society
politics (and political attitudes)
Share this page

Attached images

O autorkách