Seminars

SPOTŘEBUJTE DO - seminář o plýtvání potravinami

10. 10. 2018
18:30-21:30 Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Zachraň jídlo vás zvou na SPOTŘEBUJTE DO - seminář o plýtvání potravinami, který proběhne ve spolupráci s KineDok.

Program:

  • prezentace výsledků dotazníkového šetření (SOÚ)
  • krátká přednáška o správném skladování potravin (Zachraň jídlo)
  • PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU SPOTŘEBUJTE DO (odkaz)
  • diskuze

Film je promítán ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu.

Účast na semináři je NUTNÉ potvrdit na emailu radka.hanzlova@soc.cas.cz, kam můžete směřovat i své dotazy.

Aktivita bude podpořena Strategií Akademie věd AV21 v rámci výzkumného programu "Potraviny pro budoucnost", ve kterém Sociologický ústav řeší téma Plýtvání potravinami jako sociální problém.

Účastí na semináři souhlasím s pořízením fotografií, které budou použity pro účely propagace Strategie AV21 – Potraviny pro budoucnost. 

Akci propagujete také na Facebooku: www.facebook.com/events/338417353598492/

Attached pictures