Conferences

Konference Rovné odměňování: věc nás všech

11. 10. 2018
9:00-16:00, Kancelář veřejné ochránkyně práv v Brně, Údolní 39, Brno

Věděli jste, že si ženy v České republice měsíčně vydělají v průměru o 22 % méně než muži? V Evropě se Česká republika řadí na chvost žebříčku příjmové rovnosti. Na konferenci Rovné odměňování: věc nás všech, která se uskuteční 11. října 2018 v prostorách Kanceláře veřejné ochránkyně práv v Brně, budou představeny odborné výzkumy na téma (ne)rovného odměňování i příklady dobré praxe z podnikatelské i veřejné sféry.

Panelové diskuze i praktické workshopy vás provedou nejnovějšími zjištěními i konkrétními nástroji pro snižování rozdílu mezd či platů na vašem pracovišti. Můžete se dozvědět víc o tom, jaké zahraniční inspirace pro snižování nerovnosti lze zavádět do české legislativy a politik nebo jak ošetřují rovné odměňování české i zahraniční firmy a jak se jim to vyplácí. 

Přihlašovat se můžete na webu Buďme fér, kde naleznete kompletní program konference. Kapacita je omezena, proto neváhejte a vyplňte přihlášku co nejdříve! Pro další informace sledujte facebookovou událost
 

V rámci prvního ranního panelu budou představeny výsledky nových výzkumů SOÚ AV ČR, v.v.i.:
Panelová  diskuse představí aktuální výsledky výzkumu veřejného mínění o rovném odměňování v České republice. Budou představeny i výsledky z kvalitativního výzkumu vyjednávání mezd a systémů odměňování v soukromém i veřejném sektoru, ale také ve školství. Podíváme se také na názory těch, kteří tvoří nebo připravují politiky a opatření ve vztahu k odměňování. Diskutovat se budou témata jako firemní transparentnost v odměňování a její vliv na spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň. Dále budou diskutovány nejčastější oblasti, v nichž se ženy na pracovišti cítí znevýhodněny. Cílem panelu je přiblížit nejen příčiny nerovného odměňování, ale také jeho řešení a nezamýšlené důsledky jednotlivých řešení či aktuálních opatření a politik.

V panelu vystoupí: Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková a Marta Vohlídalová. Moderuje Lenka Simerská (MPSV).

Attached pictures