Seminars

Sociologická encyklopedie – aktuální stav a její další osudy

15. 11. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimni cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

V roce 2017 byla spuštěna internetová Sociologická encyklopedie, představující snadný přístup k základním oborovým encyklopediím české sociologie. Zjevně šlo o krok správným směrem, protože webová stránka začala být záhy hojně využívána – evidujeme několik tisíc individuálních přístupů měsíčně. Široké infrastrukturní působení Sociologické encyklopedie je potěšující, je však rovněž závazkem k jejímu dalšímu zdokonalování. V roce 2018 dochází k implementaci historického Malého sociologického slovníku (1970), doplnění Knižní bibliografie české sociologie (2010), dílčích aktualizací Velkého sociologického slovníku a dalších doprovodných textů a/nebo lexikografických pomůcek. Seminář bude prezentovat tyto novinky a zároveň otvírat diskusi, zda tím bude projekt uzavřen, nebo jakým směrem by se měl ubírat v dalších letech.

 

Zdeněk R. Nešpor je vedoucím vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR a profesorem Fakulty humanitních studií UK.

 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.