Other
Published: 2. 11. 2018

Aplikace časových řad CVVM nabídne i graf volebního modelu

Naše Centrum pro výzkum veřejného mínění oznamuje rozšíření aplikace časových řad o graf volebního modelu. Kromě podrobnějších informací ohledně modelu (datum sběru dat, počet respondentů, volební účast) zobrazuje graf i intervaly spolehlivosti jednotlivých měření. Zároveň je možné vybrat si pro přehlednost jen některé strany a sledovat vývoj jejich podpory.

V aplikaci, která vznikla za podpory Strategie Akademie věd AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, naleznete také další časové řady. Jsou to například spokojenost s politickou situací, důvěru ústavním a jiným institucím, hodnocení ekonomické situace či životní úrovně domácností:

CVVMAPP.SOC.CAS.CZ

Více informací k říjnovému volebnímu modelu pak naleznete v tiskové zprávě:
cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/volby-a-strany/4745-volebni-model-v-rijnu-20182