Published: 23. 11. 2018
Other

V pondělí 19. listopadu v Akademickém konferenčním centru proběhl workshop zaměřený na společenské aspekty klimatické změny z pohledu sociálních věd.

Příspěvky, které na workshopu zazněly, představily sociálně vědní výzkum české klimaskepse, postoje expertů ke klimatické změně, roli občanské společnosti a odborné veřejnosti v adaptaci české krajiny, sociálních hnutí tematizujících klimatickou změnu, se věnoval globálním i lokálním souvislostem, a to jak v českém, tak transkulturním kontextu. Mezi přednášejícími bylo rovněž několik našich vědkyň a vědců (viz program). Níže si nyní můžete prohlédnout pár fotografií.

Share this page