Published: 11. 1. 2019
Other

Dva roky probíhal projekt s názvem Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě, jehož plnění měly na starosti kolegyně z našeho oddělení NKC – gender a věda. Nyní jsou k dispozici odborné zprávy z výzkumu.

Projekt byl financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. V jeho rámci bylo uskutečněno reprezentativní dotazníkové šetření, desítky rozhovorů a rešerší. Nejzajímavější výsledky byly v druhé polovině roku 2018 průběžně zveřejňovány v blozích na serveru vedavyzkum.cz, který provotuje Akademie věd ČR. 

Zprávy z výkumu, rešerše příkladů zahraniční praxe v oblasti genderové rovnosti a návrhy opatření na podporu rovnosti jsou nyní k dispozici online:

​Více podrobností o výzkumu naleznete na webu oddělení www.genderaveda.cz.

Zdroj aktuality: genderaveda.cz/akademicke-drahy-v-cr/

Share this page