New publications
Published: 21. 1. 2019

Sociologický časopis / Czech Sociological Review v roce 2018

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, který vychází od roku 1965, je vlajkovým časopisem Sociologického ústavu AV ČR. Vychází šestkrát ročně.

54. ročník Sociologického časopisu nabídl 4 česká a 2 anglická čísla. Kromě recenzí, diskusních příspěvků, zpráv a jiných informací v průběhu roku 2018 vyšly následující recenzované texy:

Marta Vohlídalová:
Vědkyně v době pětiletek a v době soutěže: ženské vědecké dráhy před rokem 1989 a po něm [3]

Lenka Slepičková, Petr Fučík:
Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? [35]

Alena Pařízková, Ema Hrešanová, Alena Glajchová:
Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen [63]

Tatiana Sedláková, Lucie Galčanová, Andrea Bělehradová:
„Krásne prší, dedko, poďme! A tak sme išli.“ Starootcovstvo ako neopomenuteľná rola starších mužov [101]

Hana Hašková, Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová:
Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti [171]

Dana Hamplová, Romana Trusinová:
Konflikty v rodině původu, osobní pohoda a duševní zdraví v dospělosti [199]

Radka Dudová, Marta Vohlídalová:
Muži a ženy pečující o seniory v rodině [219]

Václav Walach:
Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě [253]

Kristýna Janurová:
The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK [315]

Nikola Balaš:
Academia without Contention? The Legacy of Czechoslovak Ethnography and Folklore Studies in Czech Anthropology [343]

Tamás Keller:
The Mid-week Effect and Why Thursdays Are Blue: The Weekly Rhythm of Satisfaction in Hungary [371]

Ágnes Heller, György Lengyel, Vladimir Tismaneanu, Marius Stan, Jerzy J. Wiatr, Johann P. Arnason, Jacques Rupnik, Ilja Šrubař, Hans Joas, William Outhwaite, John A. Hall, Richard Flacks, Stephen Turner:
Vzpomínkové sympozium k Pražskému jaru 1968 [401]

Peter Spáč, Petr Voda, Stanislav Balík, Michal Pink:
Politika vykrmování na regionální úrovni. Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji [499]

Pavel Maškarinec, Daniel Klimovský, Stanislava Danišová:
Politická reprezentace žen na pozicích starostek v Česku a na Slovensku v letech 2006–2014: Srovnávací analýza faktorů úspěšnosti [529]

Daniel Čermák, Renáta Mikešová:
Starostové, starostky a jejich priority [561]

Jana Klímová-Chaloupková:
Rozdělení domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti v České republice: existují rozdíly mezi manželskými a nesezdanými páry? [593]

Petra Anýžová:
Vztah mezi individuálními charakteristikami a vysokoškolským vzděláním: role osobnosti, fyzické atraktivity a sebehodnocení [667]

Ondřej Špaček:
Kulturní kapitál na vysoké škole: strukturace kulturního prostoru studentů Univerzity Karlovy [699]

Jana Straková, Jaroslava Simonová, David Greger:
Vliv postojů učitelů na výsledky žáků [727]

Petr Sunega, Martin Lux:
Rovní v příjmech, nerovní v majetku? Nerovnosti ve vlastnickém bydlení v ČR [749]

Bob Kuřík, Ondřej Slačálek, Jan Charvát:
Roviny politizace ve výzkumu hudebních subkultur mládeže [781]

Armèle Cloteau:
The ‘Angels of Europe’: Corporate Public Affairs Employees as the In-House Entrepreneurs of Europe [837]

Lola Avril:
Lobbying and Advocacy: Brussels’ Competition Lawyers as Brokers in European Public Policies [859]

Lucie de Carvalho:
Rethinking the Continuum between Public and Private Actors in Electricity Policy in the Context of the UK Energy Transition [881]

Jan Daniel, Jakub Eberle:
Hybrid Warriors: Transforming Czech Security through the ‘Russian Hybrid Warfare’ Assemblage [907]

Katarína Svitková:
Making a ‘Resilient Santiago’: Private Sector and Urban Governance in Chile [933]

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající sociální procesy probíhající v postkomunistických i jiných společnostech s důrazem na komparativní dimenzi analýzy, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie i příbuzných sociálních věd, metodologické statě, eseje, recenze české i světové sociologické produkce, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí a polemické příspěvky. Časopis je jako jediné z českých sociologických periodik zařazen do Web of Science a je uveden i v dalších prestižních vědeckých databázích.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý jeho obsah je bezplatně k dispozici všem uživatelům a uživatelkám či jejich institucím. Všichni tedy mohou texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat, odkazovat na ně či je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel, aniž by o to bylo zapotřebí žádat vydavatele či autora/autorku. Tato definice je v souladu s BOAI vymezením otevřeného přístupu.

Aktuální impact factor Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (2017) je 0,432. Šéfredaktorem českého vydání je doc. Ondřej Císař, Ph.D., šéfredaktorkou anglického vydání doc. Tereza Stöckelová, Ph.D..

Vychází 6x ročně (4x česky a 2x anglicky) v tištěné a online podobě.

ISSN 0038-0288 (Print)
ISSN 2336-128X (Online)

Cena jednotlivého čísla je od roku 2010 85 Kč vč. DPH (€ 4,5, resp. $ 5), roční předplatné 510 Kč + poštovné a balné.

Archiv časopisu naleznete zde. Sociologický ústav AV ČR vydává rovněž časopisy Gender a výzkum, Naše společnost a Critical Housing Analysis.