New publications
Published: 25. 1. 2019

Vychází nová kniha Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech!

Sociologický ústav AV ČR dnes vydává titul "Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech" trojice autorek Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková a Marta Vohlídalová. Jeho ústředním motivem je skutečnost, že rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v Česku je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %.

Publikace ukazuje, jak je problém nerovností v odměňování žen a mužů vnímán českou veřejností, stejně jako jednotlivými expertními skupinami, které se tomuto problému věnují a mají jeho řešení ve své gesci. Neopomíjí ani rovinu osobních zkušeností lidí v konkrétních prostředích pracovního trhu.

Jako první v českém kontextu monografie mapuje také hlediska jednotlivých aktérek a aktérů týkající se vyjednávání o mzdách, kontroly a možného řešení nerovného odměňování. Kromě zaměstnaných a zaměstnávajících zahrnuje i perspektivu státu a jeho zákonodárných a kontrolních složek, jako jsou např. Státní úřad inspekce práce, Úřad práce, odborové organizace a svazy, zaměstnavatelské organizace a Kancelář veřejné ochránkyně práv.

Dosažení cíle rovného odměňování žen a mužů předpokládá koordinovanou akci všech těchto subjektů. Kniha proto přináší také doporučení pro řešení problému genderových rozdílů v odměňování na úrovni státu i ve zkoumaných prostředích veřejné správy, školství a soukromých podniků.

Kniha vychází v rámci projektu "Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!", jenž si klade za cíl přispět k odstranění genderových stereotypů, které jsou jednou z příčin platové nerovnosti mezi muži a ženami a znevýhodňují (zejména) ženy na trhu práce. Zaměřuje se na prozkoumání a kritickou analýzu nezamýšlených důsledků stávajících opatření a formulaci doporučení k eliminaci jejich negativních dopadů.

Knihu Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech slavnostně přivítáme spolu s autorkami už 31. ledna 2019 od 17 hod. v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) (pozvánka na Facebooku).

Publikace je dostupná zdarma a je možné si ji objednat zde.

 

Attached information