Published: 4. 2. 2019
Other

Hledáme řidiče a řidičky MHD, pracovníky a pracovnice bank a zdravotní sestry (muže i ženy) starší 50 let pro individuální rozhovory na téma pracovních a osobních kariér a budoucích pracovních plánů.

Jedná se o výzkum v rámci projektu Dynamika nerovností v zaměstnání u žen a mužů 50+ (Dynamics of Accumulated Inequalities for Seniors In Employment - DAISIE), který provádí Sociologický ústav Akademie věd ČR a Mendelova univerzita v Brně. Výsledky výzkumu pomohou k pochopení situace lidí 50+ na trhu práce a dopadů prodlužujícího se pracovního života. 

S respondentkami a respondenty v rámci výzkumu proběhne individuální rozhovor (cca 1,5 hodiny), který se bude odehrávat dle jejich časových možností v místě dle jejich výběru. Výzkum je anonymní (nikde nebude uvedeno jméno ani žádné osobní informace).

Pokud máte zájem se výzkumu zúčastnit, nebo pokud znáte někoho, kdo splňuje podmínky, ozvěte se, prosím, na mail marie.pospisilova@soc.cas.cz nebo na telefon 210 310 351 a zanechte na sebe kontakt u paní Evy Nechvátalové.

Share this page