Media
Published: 15. 2. 2019

Kostelecký: "Podobně jako Most jsou na tom i další města v regionu"

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., komentoval pro dnešní vydání Hospodářských novin situaci v severočeském Mostě.

Ilustrace: mesto-most.cz

Město Most se v poslední době dostalo do hledáčku médií díky stejnojmennému seriálu, který uvedla Česká televize. Při této příležitosti byl osloven i ředitel našeho ústavu, sociální geograf Tomáš Kostelecký. Ve článku Most: město, které zasáhly tři pohromy. Dodnes se z nich jen těžko vzpamatovává (viz také PDF níže) uvádí, že mostecká čísla nejsou v oblasti nijak výjimečná: „Podobně jsou na tom i Litvínov, Chomutov či Teplice. Doplatily na vysídlení původních obyvatel ale i na fakt, že uhelný průmysl přitáhl méně kvalifikované lidi a pro vzdělané tady příležitosti chybí, takže odcházejí.“ Rovněž je třeba brát v potaz, že svou roli také sehrálo i ničení sousedských komunit, které se poválce stihly vytvořit.

Nejen touto oblastí se v Sociologickém ústavu AV ČR zabývají zejména vědci a vědkyně v oddělení Lokálních a regionálních studií. V rámci řady projektů se zkoumají lokální a regionální souvislosti vývoje ve společnosti, prostorovou strukturu společnosti a další témata, která se pohybují na pomezí mezi sociologickým geografickým a politologickým výzkumem. Sem vedle lokálního a regionálního rozvoje patří také územní veřejná správa, nerovnosti v prostorové perspektivě, volební chování v prostoru či migrace.

Bližší informace o mostecké oblasti přinesla například publikace Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech. Kraj Vysočina a Ústecký kraj Zdenky Vajdové (ed.), kterou vydal Sociologický ústav AV ČR v roce 2011. Jejím cílem byla analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se přitom soustředil na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládala vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu. Vícerozměrnými statistickými metodami dat, získaných reprezentativním dotazníkovým šetřením v obou krajích v roce 2010,byly identifikovány ty aspekty sociálního kapitálu, které mohou hrát největší roli při překonávání důsledků ekonomické krize. Tato kniha je dostupná zdarma ve formátu PDF, případně lze bezplatně objednat v tištěné verzi.

Attached files