Chapter in monograph
Stachová, Jana. 2018. „Lesy ve veřejném diskurzu.“ Pp 10-16 in P. Petřík, J. Fanta, T. Janík, J. Stachura eds. Jak se do lesa volá... . Praha: Středisko společných činností AV ČR. 78 s.

Předkládaná publikace vznikla v rámci Strategie AV21, v programu Rozmanitost
a zdraví ekosystémů, v němž se v roce 2017 řešila aktivita Les jako součást krajiny
a zdroj poznání. Smyslem bylo nashromáždit odborné podklady, které by vedly k potřebným
změnám hospodaření v našich lesích. Podařilo se navázat spolupráci se čtyřmi
ústavy Akademie věd ČR i odborníky z lesnického výzkumu i provozu

Share this page