Project duration: 
2018 - 2020

Projekt, interdisciplinární obsah řešení a výstupy reagují na dynamické proměny společnosti, na nové trendy světa práce v souvislosti s nastupující 4. průmyslovou revolucí, na změny a záměry budoucí sociální dimenze EU, na globalizační, geopolitické a další změny, které se dotýkají a v budoucnu nadále budou dotýkat kvality pracovního života (KPŽ) ekonomicky aktivní populace, kvality života rodin i udržitelnosti a celkového rozvoje společnosti. Projekt je zaměřen na nové, v ČR chybějící nástroje a postupy (komplexní model KPŽ a model a metodika pro identifikaci a řízení celospolečenských nákladů ztrát z nízké úrovně prevence pracovních rizik).

Cílem projektu je vytvoření nových modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje budou podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých úrovních (na makro úrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro možné ovlivňování budoucí KPŽ v ČR.

V roce 2021 byly završeny publikační a prezentační aktivity. V květnu proběhl workshop k modelu kvality pracovního života i výstupům dalších spoluřešitelských týmů projektu. Ve spolupráci SOÚ AV ČR a VÚBP byla připravena koncepce inovace a významného rozšíření portálu Kvality pracovního života v České republice.

Principal investigator: 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní
Topics: 
work
standard of living
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Vinopal, Jiří

The paper deals with the analysis of various aspects used to assess the quality of working life. It draws on the data from the representative survey of economically active population of the Czech Republic conducted in 2019. On an empirical basis, it shows that the impact of working-life circumstances on workers is not always universal or unambiguous, that there are at least four basic patterns of effect.

Téma:
work
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article