Project duration: 
2018 - 2022

V posledních 25 letech internet a webové stránky výrazně změnili lidskou komunikaci. V prostředí internetu průběžně narůstá objem publikovaných dokumentů, které se však postupně mění nebo zcela mizí. Pokud by nebyly průběžně archivovány, byla by tato významná část mezilidské komunikace navždy ztracena. Úlohou webových archivů je archivovat v co nejúplnější podobě webové stránky a zachovávat tak hodnotný zdroj informací, které mohou využívat i sociální vědci.

Mezi hlavní cíle projektu patří aplikovaný výzkum a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra dat českého webového archivu (webarchiv.cz). Hlavním účelem je umožnit široké odborné veřejnosti využívat potenciál dlouhodobě shromažďovaných dat. Ta jsou dosud z velké části nezpracovaná, a tedy vědcům nepřístupná. Projekt propojuje oblast vytěžování velkých dat, tzv. big data, z českého webového archivu a oblast výzkumu sociálněvědních oborů.

Na projektu se v rámci Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., podílí tato oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Český sociálněvědní datový archiv, Lokální a regionální studia, Hodnotové orientace ve společnosti

Principal investigator: 
Západočeská univerzita v Plzni
Národní knihovna ČR – Webarchiv
Topics: 
methodology
sociological data
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Matouš Pilnáček, Paulína Tabery, Martin Vávra

Internet se v posledních třech desetiletích stal integrální součástí soudobých společností a jeho obsah postupně ohromně narůstá a velmi dynamicky se proměňuje. I tak však společenské vědy a společenští vědci nevěnují přílišnou pozornost tomu, jaké svědectví může web nabídnout ohledně společenských změn. Tento článek se věnuje úvodu do problematiky webových archivů, které mohou sloužit jako zdroj dat částečně vypovídající o dynamické proměně současné společnosti a komunikace.

Téma:
methodology
Oddělení:
Public Opinion Research Centre, Czech Social Science Data Archive
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Šimon, Martin

Phantom Borders: less know data sources for understanding elections. The aim of this article is to report about phantom borders as a unique type of border. Current research in political geography and history shows that even no longer existing legal and political borders can still play a role in various societal practice and behaviour.

Téma:
trust/social cohesion, value orientations, identity, urban and rural studies, elections (and polls)
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Daniel Čermák, Jana Stachová, Matouš Pilnáček

The article is dedicated to reflecting the links between the climate crisis and the Covid-19 pandemic crisis in the context of Czech social media, specifically on several blogging platforms. The processes leading to the climate and pandemic crises are highly intertwined, based in the way humans interact with the environment on a global scale. However, the circumstances and consequences of both crises, as well as the ways they are dealt with, also share common features.

Téma:
internet, klimatická změna, media
Oddělení:
Public Opinion Research Centre, Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Raudenská, Petra, Topinková, Renáta

This study focused on science communication on the websites of Czech research institutions. Particularly, we inquired to what extent Czech science is shared with the public on the Internet and what differences can be found between the websites of social and natural science institutions. Textual analysis revealed that on the scientific websites, terms like “science” and “popularization” occurred together with references to scientific institutions, study, and research.

Téma:
internet, media, methodology, sociological data
Oddělení:
Social Stratification
Typ publikace:
Article with impact factor