Project

Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku

Project duration: 
2019 - 2022

Změny v trávení volného času dětí staršího školního věku, které souvisejí zejména s rozšířením internetu a stoupající přítomnosti dětí na sociálních sítích v posledních 15 letech, patří mezi závažné výzvy a příležitosti 21. století. Změny v životním stylu dětí a s tím související způsoby trávení a prožívání volného času ovlivňuje řada sociodemografických, kulturních, ekonomických i ekologických faktorů.

Lze očekávat, že reálný význam volného času poroste, a poroste tedy i potřeba výchovy k těm životním etapám, které nejsou bezprostředně spojeny s prací. Výstupem projektu budou proto pedagogické nástroje k rozšíření tzv. volnočasové kompetence dětí staršího školního věku, které by měly přispět k tomu, že na konci své školní docházky děti budou schopny kritičtěji hodnotit nabízené volnočasové aktivity, mít větší odolnost vůči patologickým formám trávení volného času a posílí návyky, které mohou vést k aktivnímu životnímu stylu, který bude mít pozitivní přínos pro kvalitu jejich života.

Jedná se o projekt aplikovaného výzkumu, na jehož řešení se kromě týmu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. , podílejí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která je hlavním řešitelským pracovištěm projektu, a dále MEDIAN, s.r.o. a Salesiánský klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého.  

Principal investigator: 
doc. Mgr. Michal Kaplánek Th.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
MEDIAN, s.r.o.
Salesiánský klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého
Topics: 
media
lifestyle
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic