Conferences

Sociologický ústav AV ČR na Academia Film Olomouc 2019

23. - 28. 4. 2019
Olomouc

Sociologický ústav AV ČR se i v tomto roce podílí na programu mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc.

Náš ústav je v letošním roce opět partnerem programu festivalu. V praxi to například znamená, že na místě budou k dispozici některé z našich publikací, rovněž se ale podílíme na samotném programu. Konkrétně se zapojí naše oddělení NKC – gender a věda.  To představí výstavu portrétů českých vědkyň, které zakládaly a rozvíjely vědecké obory na vzdělávacích institucích, a uvede dokument o americké bioložce Donně Haraway. 

Výstava portrétů vědkyň se soustředí na významné vědecké osobnosti, se kterými se v učebnicích nesetkáte. Proto je potřeba si tyto osobnosti připomínat,“ říká k programu vedoucí NKC Marcela Linková. Výstava V zapomnění: ženy v naší vědě bude k vidění v přízemí Konviktu, Univerzitní 3, Olomouc.

Provokativní film o neméně provokativní vědecké osobnosti bioložce Donně Haraway Story Telling For Earthly Survival uvede socioložka Nina Fárová. Podle ní je Donna Haraway osobností, která změnila naše uvažování o světě. „Neochvějné dichotomie jako například člověk vs. stroj, člověk vs. zvíře, žena vs. muž nebo příroda vs. kultura v jejím podání ztrácejí své zdánlivě jasné hranice,“ vysvětluje Fárová a dodává: „Vize společnosti, kterou Donna Haraway předkládá, je společnost svobodnější a spravedlivější, společnost dávající prostor feministickému myšlení a společnost neokleštěná zastaralým maskulinním konceptem vědecké objektivity.“ 

Film bude promítán v Arcidiecézním muzeu v přednáškovém sále v sobotu 27. 4. od 14:00 hodin. 

Bližší informace o festivalu spolu s úplným programem naleznete na webu www.afo.cz.