Published: 16. 4. 2019
Media

Lucie Trlifajová a Tomáš Samec ze Sociologického ústavu AV ČR komentovali pro MF DNES problematiku výše mezd v Česku. Zaměřili se přitom na takovou výši mezd, která by měla zaručit pracujícím důstojný život.

Nejde jen o to, aby měl člověk co jíst, ale aby bez většího stresu pokryl standardní potřeby domácnosti a nemusel se stydět, že si nemůže dovolit to co sousedé nebo aby děti ve škole nesklízely výsměch, že nemohou jet s ostatními na lyžařský kurz nebo nemají vybavení. To by měla důstojná mzda umožnit,“ vysvětluje základní problematiku Lucie Trlifajová, která zároveň působí v neziskové organizaci Centrum pro společenské otázky, o jejíž výpočty se přitom opírá. Tomáš Samec zároveň doplňuje, že „pro důstojný život by jedinec měl mít možnost zaplatit nájem nebo splácet hypotéku“.

Výše mzdy, která by měla zaručit důstojné živobytí, se podle expertní skupiny blíží současné mediánové mzdě zaměstnanců, která činí 30 754 Kč. To znamená, že polovina zaměstnanců v Česku na tuto mzdu nedosahuje. Existují také regionální specifika, například v Praze potřebují pracující přibližně o 3 tisíce vyšší mzdu pro důstojný život než ve zbytku republiky.

Důstojná mzda přitom nemá pokrýt pouze základní výdaje a případnou „nadstavbu“ (vzdělávací kurzy, možnost zaplatit dětem letní tábory apod.), ale také možnost odkládat si stranou na nepředvídané výdaje, případně na důchod či různé pojistky. 

Reakce dalších výzkumníků naleznete ve článku Polovina Čechů nebere důstojnou mzdu, měli by vydělávat zhruba 30 tisíc.

 

Share this page