Published: 11. 7. 2019
Media

Socioložka Jana Stachová z oddělení Lokálních a regionálních studií se ve článku na serveru Ekolist.cz zabývá otázkou ochrany přírody ze strany organizací občanské společnosti. Pokládá přitom zásadní otázku: „Z výzkumů veřejného mínění v poslední době vyplývá, že důvěra v neziskové organizace se obecně snižuje. Jelikož je důvěra jedním z klíčových předpokladů úspěchu environmentálních organizací, nemáme se obávat i poklesu jejich vlivu na krajinu?“

Ilustrace: Pixabay.com

Stachová ve článku představuje sociologickou studii, ve které analyzovala data z hloubkových rozhovorů se zástupci neziskových organizací zaměřených na ochranu přírody a krajiny a zkoumala souvislost jejich strategií s tím, jak se jim daří naplňovat cíle, s nimiž do procesů ochrany krajiny a péče o ni vstupují. „Hlavním cílem studie bylo v prostoru občanské společnosti identifikovat úspěšné strategie prosazování trvale udržitelných způsobů využívání krajiny, jak na úrovni lokální, tak na úrovní národní,“ píše Stachová. Článek dále popisuje perspektivu jednotlivých aktérů ochrany přírody, zvažuje východisko budoucího výzkumu. 

Zmíněná studie byla realizována v rámci projektu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů Strategie AV21 (téma: Ekologická infrastruktura krajiny).

> > Celý článek si můžete přečíst zde < <

Share this page