Published: 21. 8. 2019
Media

V letním čísle časopisu Statistika&my, který pravidelně vydává Český statistický úřad, vyšel rozhovor se socioložkami Renátou Topinkovou a Markétou Šetinovou. Představily v něm některé výsledky výzkumu online seznamování, probíhajícího v rámci projektu „Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a rodinných vztahů“.

Ilustrace: Statistika&my

Výzkum, jehož výsledky obě vědkyně prezentovaly již v červnu v rámci jednoho ze čtvrtečních sociologických seminářů, se zaměřil například na tzv. výběrové párování, tedy situaci, kdy si lidé za své partnery volí sobě podobné protějšky, třeba s ohledem na etnicitu, vzdělání, náboženství nebo věk. Markéta Šetinová tento pojem vysvětluje blíže: „Zřejmě vzniká kombinací několika faktorů. Zaprvé jsou to fyzické příležitosti a omezení reálného života: náš život je strukturován tak, že ve škole, v práci i ve volném čase potkáváme sobě podobné lidi. Zadruhé mají vliv sociální faktory: naše komunita má často zájem na tom, abychom si zvolili partnera z naší skupiny, třeba etnické nebo náboženské. Zatřetí hraje roli osobní preference, kdy my jako jednotlivci preferujeme podobnost u svých partnerů, protože s takovými lidmi si lépe rozumíme.“ Předmětem výzkumu přitom je, zda je výběrové párování při online seznamování silnější, či naopak slabší, než při seznamování „offline“.

Při své práci výzkumnice pracovaly s anonymizovanými daty těch českých seznamek, které projevily ochotu spolupracovat. „Objem dat byl značný. Po jejich vyčištění nám zbylo 10 563 unikátních uživatelů, kteří zaslali celkem 197 519 žádostí o seznámení,“ popisuje Renáta Topinková výzkumný vzorek. 

Z mezinárodních výzkumů vyplývá, že narůstá počet seznámení prostřednictvím online seznamek, společnost je tedy tomuto druhu seznamování stále otevřenější. „Z výzkumu agentury Nielsen Admosphere například vyplývá, že 42 % českých a slovenských uživatelů internetu má se seznamkou nějakou zkušenost,“ dodává Šetinová. Známý je také rozdíl v seznamovacích strategiích mužů a žen. Například ženy spíše čekají na oslovení, než že by muže oslovovaly samy. Kladou také u potenciálních partnerů důraz na jiné charakteristiky.

Topinková také popisuje rozdílnost v úspěšnosti mužů a žen v online seznamkách: „V našich datech vidíme, že nejvyšší šance na úspěch u mladších žen mají mladí muži, zatímco šance starších mužů na seznámení s mladší partnerkou jsou mizivé. Naopak, lepší šance mají muži u starších partnerek. Těm ale zprávy často neposílají. Pro muže jsou obecně nejatraktivnější ženy do třiceti let. Platí to jak pro dvacátníky, třicátníky, tak i padesátníky. Muži celkově kontaktují výrazně mladší partnerky. To u žen nevidíme. Do třiceti kontaktují muže o pár let starší, než jsou samy, po třicítce začínají kontaktovat partnery, kteří jsou mírně mladší.

Stran metod využily výzkumnice negativní binomickou regresi a váženou binární logistickou regresi. „Negativní binomickou regresi jsme použily pro odhady toho, jak se s věkem mění počet obdržených žádostí o seznámení pro muže a ženy. Modelujeme tedy frekvence, které jsou nadměrně rozptýlené, protože značná část uživatelů nedostala žádnou pozvánku nebo jen hrstku. Zároveň máme ve vzorku uživatele, respektive uživatelky, kteří dostali stovky zpráv. Binární logistickou regresi jsme potom použily pro analýzu úspěšnosti, tj. zda na zaslanou pozvánku přišla kladná odpověď, s ohledem na to, zda muži kontaktovali stejně starou, starší, nebo mladší ženu,“ vysvětluje Topinková.

Celý rozhovor je k dispozici online, případně ve formátu PDF.

Aktualizace 2. 9. 2019: Projekt představila Renáta Topinková také v Údalostech České televize - zde.

Share this page