Discussions
27. 9. 2019
19:00, Divadlo Archa, malý sál (Na Poříčí 26, Praha 1)

Globální změna klimatu nejsou jen tající ledovce a stoupající hladiny oceánů. Lidstvo je součástí komplexního ekosystému a jeho změny dopadají především na ty nejchudší z nás.

Klimatické změny, které předesílají velké problémy, zatím neudeřily s plnou silou. Až se tak stane, tvrdším způsobem dopadnou na ty, kdo si je mohou dovolit nejméně. Zvětší tak propast mezi bohatými a chudými, mladými a starými, muži a ženami.

Extrémní výkyvy počasí totiž drtivě zasahují nejchudší obyvatelstvo, které celosvětově tvoří ze 70 % ženy. V důsledku jsou ženy třikrát častěji oběťmi živelných pohrom, jsou více ohroženy nedostatkem vody a jídla a dalšími bezpečnostními riziky spojenými s migrací. Již dnes tak ženy tvoří 80 % klimatických uprchlíků. Přesto, že na ně klimatické změny dopadají hůře, jsou ale zřídka zahrnuty do vytváření politik udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

O tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům, budou v debatě pořádané Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologickéhp ústavu AV ČR hovořit odbornice a odborníci na environmentalismus Naďa Johanisová, Eva Richter (Kyselá), Vojtěch Pecka, Dava Vačkářů a Iva Zvěřinová. Společně se zamyslí nad tím, jak ovlivní naše životy jevy, které se dějí tisíce kilometrů od našich hranic a představí často přehlížený genderový rozměr klimatických změn.

Share this page