Published: 27. 9. 2019
Other

European Social Survey (ESS) je dlouhodobý výzkumný projekt, jehož cílem je porozumět moderní evropské společnosti a změnám, které v ní probíhají. Jeho mezinárodní zaměření a longitudiálnost představuje cenný nástroj pro srovnávání hodnotových orientací mezi populacemi jednotlivých států.

Vůbec poprvé Evropský sociální výzkum zařadil v roce 2016 otázku na podporu všeobecného základního příjmu. Tohoto tématu se nyní chopila socioložka Kristýna Bašná z oddělení Hodnotových orientací ve společnosti Sociologického ústavu AV ČR a na oficiálním webu programu ess.soc.cas.cz publikovala článek Všeobecný základní příjem: Náhrada sociálního státu?. Výsledky její analýzy například ukazují, že respondenti jsou v podpoře všeobecného základního příjmu rozděleni téměř rovnoměrně na polovinu s relativně malou převahou respondentů podporující tento systém.

Zajímavou studii vycházející z dat ESS publikovala také Klára Plecitá (Vlachová), vedoucí již zmíněného oddělení. V časopise Communist and Post-Communist Studies jí před několika dny vyšel článek Lost in transition, found in recession? Satisfaction with democracy in Central Europe before and after economic crises, v němž se zabývá spokojeností s demokracií mezi respondenty ze středoevropských zemí. Protože nespokojenost s demokracií je v těchto zemích zpravidla po desetiletí vyšší než v případě zemí západní Evropy, autorka se rozhodla zkoumat, jak se měnila spokojenost s fungováním demokracie mezi lety 2004 a 2014. Výsledky mimo jiné ukazují, že spokojenost s demokracií rostla zejména v zemích, kterým se dařilo po ekonomické stránce. Více ve článku, který je dostupný online.

Další informace o ESS: www.europeansocialsurvey.org

 

Share this page