New publications
29. 1. 2020
17:30, Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1 – Staré Město

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., a Sociologické nakladatelství SLON vás srdečně zvou na vítání nově vydané knihy Martina Ďurďoviče Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity. V programu vystoupí Marek Skovajsa, Jiří Šubrt a autor knihy.

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často diskutovanému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filozofii. Hermeneutika při výzkumech intersubjektivity umožňuje překonat orientaci na reprodukci sociálního řádu, která převažuje ve fenomenologickém zpracování Alfredem Schützem. Kniha využívá konceptuální úvahy filozofů Hanse-Georga Gadamera a Paula Ricoeura k dynamizaci intersubjektivity. Cílem je vypracovat teorii, která umí objasnit sociální změnu probíhající v soudobých rozvinutých společnostech.

  • Nabízí intersubjektivita řešení dilematu mezi holismem a individualismem v sociologii?
  • Co pro úvahy o intersubjektivitě znamená, že se sociální řád udržuje skrze změnu?
  • Jak vyprávění a rozhovory mezi jedinci zasahují do dynamiky sociálního dění?
  • Jsou historky a příběhy jen konstrukty, nebo (re)prezentují příhody, události a procesy?
  • Umožňuje reflektivita dialogu řešit praktické problémy strukturního uspořádání společností?
  • Co je sociální morfogeneze? A je slučitelná s hermeneutikou?

Knihu bude možné zakoupit se slevou na místě nebo objednat na adrese SLON, Jilská 1, 110 00 Praha 1 (tel.: 222 220 025, e-mail: slon@slon-knihy.cz). Podrobné informace o vydaných a připravovaných titulech: www.slon-knihy.cz

Share this page