Published: 18. 2. 2020
Media

V průběhu celého minulého roku probíhaly v Sociologické ústavu AV ČR studentské stáže v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR. Stážisté spolu se svojí lektorkou Ninou Fárovou z NKC – gender a věda v rozhovoru hovořili o svém výzkumu na vlnách Radia Wave.

V rozhovoru stážistky Kristýna a Laura a stážista Šimon popisují průběh výzkumu, který v rámci projektu uskutečnili. Výzkum, který se věnoval sexuálnímu obtěžování na českých středních školách, byl prvním svého druhu v Česku a měl stážistům sloužit jako simulace reálné vědecké práce. Respondenty a respondentkami byli studenti a studentky středních škol z různých českých měst. „Bylo zajímavé pozorovat rozdílný charakter měst a škol," přiznávají stážisté.

V rámci svého kvalitativního výzkumu se snažili definovat i samotný pojem sexuálního obtěžování. Respodenti měli často rozdílný názor na to, o co se přesně jedná. „Často se nám stávalo, že jako příklady sexuálního obtěžování brali třeba čistě znásilnění nebo si nedokázali představit, že by žena obtěžovala muže," uvádí jeden ze stážistů. Způsob prezentace problému na veřejnosti hodně ovlivňuje jeho vnímání. „Studenti popíší zkušenost, která spadá do definice sexuální obtěžování, ale oni sami ji za sexuální obtěžování nepovažují,“ doplňuje lektorka Nina Fárová.

Výzkum se mimo jiné týkal i rozdílnosti rodičovské i školní výchovy dívek a chlapců v Česku. „Nejen ve výchově, ale i v sexualitě a ve společnosti je norma, že žena je pasivní a přijímá pomoc od muže, s čímž souhlasili i respondenti," zmiňuje stážista. Respodnenti také zmínili, že sexuální obtěžování je součástí šikany, o které se ve společnosti často mluví. U obtěžování se ale situace mění, což může být způsobeno stigmatizací sexuality. „Když vás někdo přepadne, nebudete mít problém druhý den říkat, že vás někdo přepadl. Když vás ale někdo znásilní nebo vás bude sexuálně obtěžovat, tak najednou přichází spousta nevhodných otázek ze strany okolí – jestli to byla vina opravdu toho člověka, který vás obtěžoval nebo napadnul, nebo ne,“ uvádí jedna ze stážistek jeden z poznatků z výzkumu.

Výzkumná stáž probíhala v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd České republiky, do kterého se Sociologický ústav AV ČR zapojil i v letošním roce.

 

Share this page