Peer-reviewed journal article
Pivarč, Jakub. 2015. „Prekoncepce mentálního postižení: tři pohledy žáků základních škol.“ e-Pedagogium 15 (1): 117 – 127. ISSN 1213-7758.

Studie se zabývá kvalitativním výzkumem prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Na základě rozboru vinět a prostřednictvím hloubkových rozhovorů, které zahrnují Leventhalův pětidimenzionální model porozumění postižení, jsou u třech žáků ve věkové kohortě 10 - 15 let charakterizovány a analyzovány jejich prekoncepce. Výsledky poukazují na vývojové tendence v dětském myšlení o mentálním postižení. Naproti tomu rigidní a vesměs negativní postoje v souvislosti s integrací vrstevníků s mentálním postižením do hlavního proudu vzdělávání byly registrovány u všech zkoumaných žáků nehledě na jejich věk. Studie nastínila, že prekoncepce intaktních žáků o mentálním postižení by neměly být opomíjeny, ale měly by se stát východiskem pro zkvalitnění procesu integrace žáků s mentálním postižením do běžných základních škol.

Left

Topics: 
human relations
education
Share this page