Published: 3. 12. 2020
Media
V minulých měsících publikoval Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK dvě tiskové zprávy (1, 2) věnované výzkumu domácího násilí během koronavirové pandemie, realizovaném výzkumnicemi Blankou Nyklovou a Danou Moree. Výzkum zaznamenala řada tuzemských médií.

Ilustrace: Pixabay.com

Magazín Univerzity Karlovy Forum přinesl rozhovor s oběma zmíněnými badatelkami, zaměřený na pozadí výzkumného projektu, zjištění a jejich interpretaci. Přináší také některá doporučení pro řešení domácího násilí.

Aktuální data podle výzkumnic značí, že je zkušenost s domácím násilím napříč populací poměrně rozsáhlá, reálně však lidé problém řeší s institucemi jen v pěti až deseti procentech případů. „Data se dlouhodobě nijak zásadně nemění, což není dobrá zpráva. Potřebovali bychom, aby byl záchyt tohoto fenoménu vyšší,“ zmiňuje Blanka Nyklová.

Nyklová byla rovněž hostkou vysílání Radia Wave. Co se z výzkumu ukazuje jako jeden z nejdůležitějších parametrů v systému pomoci obětem domácího násilí? Jak důležitou roli hrají mobilní aplikace typu Bright Sky umožňující vyhledat nejbližší pomoc? A na co se výzkumnice zaměřují v třetí a poslední části svého výzkum? Celý rozhovor je k dispozici na webu rozhlasu či prostřednictvím přehrávače níže.

Tématu se věnoval také server Maminka.cz ve článku Stres, sociální izolace i alkohol: Karanténa bohužel přeje domácímu násilí, věnovaly se mu Seznam Zprávy,  v minulém týdnu byl výzkum předmětem tiskové zprávy Nadace Vodafone Česká republika.
Rozhovor s oběma výzkumnicemi také přinesl magazín Áčko AV ČR.

Share this page