Project duration: 
2021

Hledáme řešení, které spojuje přínosy adaptačních opatření ekologické výstavby s přínosy pro-environmentálního komunitního životního způsobu obyvatel, utváří kvalitní bydlení a živé město, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i čtvrti, zajišťuje potřebný sociální mix a je v dostupném socio-ekonomickém režimu.

V prvním roce projektu se výzkumný tým zaměřil na konceptualizaci participativního bydlení v českém kontextu, analýzu institucionální rámce s ohledem na možnosti a limity zavádění participativního bydlení v Česku a realizoval úvodní setkání a kulaté stoly v partnerských městech a obcích. Kromě toho započaly práce na jednom z projektových výstupů – odborné stati pro monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review. Jedním z projektových výstupů byla organizace projektového sympozia Možnosti a limity participativního bydlení jehož záznam je k dispozici na YouTube účtu SOÚ AV ČR a kterého se v online režimu zúčastnilo více než 40 účastníků a účastnic.

Principal investigator: 
Jan Blažek (FSS MUNI)
Team members: 
Topics: 
housing
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic