Project duration: 
2020 - 2022

ESS-CZ je český uzel velké výzkumné infrastruktury ESS ERIC, jejímž cílem je realizace mezinárodních výzkumných šeření European Social Survey (ESS) v evropských zemích. ESS ERIC byla založena v listopadu 2013 na základě rozhodnutí Evropské komise, Česká republika je zakládající zemí ESS ERIC. Sídlo ESS ERIC je ve Velké Británii a členy jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Švýcarsko je pozorovatelskou zemí a další země (Albánie, Černá Hora, Dánsko, Izrael, Srbsko a Španělsko) spolupracují jako hosté. V letech 2020 – 2022 má velká výzkumná infrastruktura ESS ERIC ve svém výzkumném programu realizaci mezinárodního výzkumného šetření ESS Round 10 s moduly:

  • Chápání a hodnocení demokracie
  • Digitální sociální kontakty v pracovním a rodinném životě.
Principal investigator: 
Topics: 
sociological data
Grant agency: 
Government ministry project