Project duration: 
2020 - 2022

Projekt se zaměřuje na alternativní formu reprezentace na lokální úrovni, kterou představují sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí (ILLs). Ty se objevují už delší dobu nejen v zavedených demokraciích, ale i v nových demokraciích ve střední a východní Evropě. Jejich význam jako konkurence politických stran však v posledním desetiletí výrazně vzrostl. Úspěch ILLs vede ke změně politické krajiny. Cílem projektu je odpovědět na otázku, zda ILLs v České republice jsou příznakem krize reprezentativní demokracie nebo znakem zdravé demokratické obnovy zdola nad rámec stávajícího systému stranické reprezentace. Pro zodpovězení této otázky projekt nalyzuje podíl hlasů pro ILLs v posledních třech komunálních volbách v ČR; pracuje na analytickém rámci pro vysvětlení podílu hlasů ILLs; zkoumá pozadí a faktory, které podporují vznik ILLs a analyzuje, které faktory nebo kombinace faktorů vysvětlují stoupající voličskou podporu ILLs.

Topics: 
civil society
politics (and political attitudes)
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: