Published: 25. 6. 2021
Other

Od 28. června do 30. září 2021 bude v České republice probíhat sběr dat již 10. vlny mezinárodního výzkumu European Social Survey (ESS). Výzkum realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s agenturou ppm factum research.

European Social Survey

Tazatelé budou kontaktovat více než 3400 domácností, pečlivě vybraných metodou náhodného pravděpodobnostního výběru, který výzkumníkům pomůže zjistit reprezentativní názory Čechů a Češek. ESS 10 se věnuje mj. aktuálním tématům, jako jsou názory na dění v české společnosti, na demokracii u nás i obecně a na to, jak vláda během pandemie COVID-19 chránila zdraví lidí a ekonomiku. Také nás zajímá, jak lidé využívají digitální technologie v práci a pro komunikaci s příbuznými a přáteli. Výzkum probíhá metodou osobního rozhovoru.

Vybraný vzorek respondentů bude navíc osloven s nabídkou účasti v navazující České studii veřejného mínění, která bude probíhat formou krátkých online dotazníků. Tyto dotazníky pokrývají široké spektrum aktuálních společenských témat, ke kterým není nijak obtížné se vyjádřit.

Osloví-li Vás naši tazatelé s nabídkou účasti ve výzkumu a v navazující studii, budeme Vám velice vděčni, když nabídku přijmete a stanete se součástí ESS. Všechny Vaše odpovědi budou samozřejmě před statistickým zpracováním důsledně anonymizovány. V případě dalších dotazů k výzkumu kontaktujte prosím Sociologický ústav AV ČR (e-mailem: klara.plecita@soc.cas.cz) nebo agenturu ppm factum research (na telefonním čísle: +420 731 403 626 či e-mailem: hundl@ppmfactum.cz).

Zdroj: ess.soc.cas.cz

Share this page