Published: 1. 7. 2021
Other

V datovém archivu ČSDA jsou nově zpřístupněna data z unikátního panelového výzkumu Život během pandemie, který byl realizovaný v rámci projektu PAQ Research. Soubor obsahuje 26 vln výzkumu, pro něž byla data sbírána od března 2020 do dubna 2021, s více než 7 tisíc proměnných v datovém souboru. Do konce roku je plánováno postupné zveřejnění dalších vln výzkumu.

Přístup k datům

Metadata a související soubory (technická dokumentace, dotazník atd.) jsou k nahlédnutí a ke stažení v Nesstaru, a to v sekci Výzkumy pandemie COVID–19.

Samotná spojená data za všech 26 vln Života během pandemie jsou z technických důvodů dostupná na externím úložišti. Spojený datový soubor je snadno dostupný pro všechny registrované uživatele. Pokud o něj máte zájem, přihlaste se prostřednictvím webových stránek archivu do správy Vašeho účtu (upozorňujeme, že jsou zde také jiné přihlašovací údaje než přímo do Nesstaru; login je vaše e-mailová adresa, kdy namísto @ je pomlčka, tj. např. jan.novak-gmail.com; pokud jste zapomněli heslo, lze kliknout na položku zapomenuté heslo a obratem vám přijde nové). Ve vašem profilu nově naleznete záložku „SOUBORY“. Zde si můžete stáhnout položku "zivot_behem_pandemie.rar". Tento datový soubor poskytujeme ve zkomprimované formě (.rar).

Obsah výzkumu

Panelová data umožňují longitudinální analýzu. Kromě samotného chování a zkušeností, které měly vazbu na onemocnění COVID-19, se výzkumníci ptali na postoje a důvěru k státu a k jeho opatřením či na ekonomickou situaci respondentů. Z výzkumu je vydávána také řada zpráv týkající se například postojů k opatřením a zkušeností s postupem zaměstnavatelů nebo motivací a bariér vůči testování a očkování na koronavirus.

Vzhledem k nastalé situaci byla data sbírána prostřednictvím online dotazování, které sice umožnilo distribuci poměrně rozsáhlých a na vyplnění náročných dotazníků respondentům i v době pandemie, avšak za cenu omezené reprezentativity, zejména v některých skupinách obyvatel (zejména senioři). Výzkumníci ovšem na tyto nedostatky reagovali, především konstruováním proměnných umožňujících vážení dat.

V případě dotazů nebo technických problémů se neváhejte obrátit na archiv@soc.cas.cz

V roce 2021 se Sociologický ústav AV ČR finančně podílel na projektu Život během pandemie. Sběr dat pro jednu květnovou vlnu projektu a také příprava a zpřístupnění neexkluzivních primárních dat z tohoto longitudinálního šetření byly podpořeny z projektu Český sociálněvědní datový archiv, CSDA, reg. č. LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Share this page