Published: 14. 7. 2021
Other

S lítostí a zármutkem vám oznamujeme, že v neděli 11. července zemřel ve věku 87 let Michal Illner, náš přítel a dlouholetý spolupracovník.

Opustil nás sociolog města Michal Illner

Michal Illner působil v letech 1993 až 2001 jako ředitel Sociologického ústavu AV ČR. Byl autorem řady publikací a studií, věnovaných nejen sociologii města. Více o něm popisuje například Sociologická encyklopedie.

Poslední rozloučení se bude konat ve středu 21. července ve 14:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Věnujte, prosím, Michalovi tichou vzpomínku.

Share this page