Seminars
23. 9. - 17. 12. 2021
obvykle v (usually) 16.00, hybrid - Jilská 1, Praha 1 a (and) Zoom

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences and Department of Sociology of the Institute of Sociological Studies FSS CU invite you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

Semináře budou organizovány hybridní formou nebo čistě online. Bohužel epidemiologická situace neumožňuje, aby semináře byly volně přístupné tak, jak to bylo dosud. Podle současných pravidel je počet lidí v místnosti omezen, bude proto nutné se na semináře předem registrovat, aby  bylo možné kontrolovat kapacitu. Dále budou muset návštěvníci splňovat jednu z podmínek účasti na veřejných akcích - od 22.11.  prodělaná nemoc nebo očkování.
Aby ale zůstaly semináře přístupné pro více lidí, budou paralelně přenášeny přes Zoom pro další registrované zájemce.

SLEDUJTE PROSÍM NÁŠ WEB A FACEBOOK. O VŠECH ZMĚNÁCH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.

The seminars will be held hybrid or online. Unfortunately, the present epidemiological situation does not allow for the seminars to be freely accessible as it was before the pandemic. Now, the number of people attending the event is restricted and it will be, therefore, necessary to register beforehand so we could control the capacity. The participants will also have to meet one of the requirements of taking part in public events - since 22.11.  - suffered covid-19 or vaccination. For the seminars to be accessible to more people, we will broadcast them via Zoom for other registered participants.

PLEASE, FOLLOW OUR WEBSITE AND FACEBOOK.  WE WILL KEEP YOU INFORMED IN CASE OF ANY CHANGES.

 

23/9 EMILIJA TUDZAROVSKA - The contemporary challenges of representative democracies

7/10 MARTA KOLÁŘOVÁ, RADKA HANZLOVÁ - Udržitelná spotřeba potravin: kvantitativní a kvalitativní sociologický přístup

21/10 od 14.00 MATEUZS TOMAL  -  The impact of the COVID-19 pandemic on the housing in Poland

21/10 od 16.00 MARIE HEŘMANOVÁ - Moje pravé (instagramové) já: genderové stereotypy a strategie autenticity mezi českými influencerkami

11/11 KAMILA FIALOVÁ -  Práce za nízké mzdy v Česku

18/11 TOMÁŠ KOSTELECKÝ - Nezávislí v komunálních volbách 2010-2018: Kolaps stranického systému na lokální úrovni nebo demokratická inovace?

25/11 ONLINE ZUZANA BÁRTOVÁ - Examining the Religious Dimension of Managerial Practices and Discourses in Slovakia

2/12 ONLINE MARTIN LAKOMÝ, BARBORA HUBATKOVÁ - Smíšený sběr dat a další současné trendy v sociologických šetřeních

9/12 ALENA KŘÍŽKOVÁ - Genderové rozdíly v odměňování v České republice a ve Slovinsku.

16/12 MICHAELA KUDRNÁČOVÁ, JAN KLUSÁČEK, PETR SOUKUP - Vysokoškoláci v době pandemie

6/1 PETR PAVLÍNEK - Krátké jméno naší země: podceňovaná součást moderní české státnosti

 

Share this page