Published: 22. 11. 2021
Other

Ačkoliv se inovace nejčastěji asociují s expertním věděním a formálními institucemi, jejich vznik může být také součástí každodenního života. Tak se na ně dívá Centrum pro studium sociální změny a materiálního prostředí (CESCAME) pod vedením Slavomíry Ferenčuhové, které vzniklo letos díky podpoře Akademie věd ČR v podobě Prémie Lumina quaeruntur. Centrum nyní spouští nový web na adrese cescame.soc.cas.cz.

CESCAME

„Nenápadné inovace“ v tomto pojetí se objevují jako „neformální“ řešení každodenních problémů, přičemž jejich původci mohou být experti i laici. Například v reakci na nedostatek vody a letní vedra vnikají rozmanité inovace v městském veřejném i soukromém prostoru. Patří mezi ně jak architektonická a urbanistická řešení pro zadržování vody, tak neformální inovace v tom, jak místní obyvatelé sbírají dešťovou vodu nebo kreativně využívají tradiční energeticky úsporné způsoby, jak ochlazovat své bydlení.

Centrum se soustředí na materiální strategie zaměřené na zvládání každodenních činností týkajících se materiálního prostředí, jako jsou produkce a spotřeba potravin, bydlení nebo zajišťování energií a zdrojů. Předmětem zájmu jsou kontinuální produkce, reprodukce a změny těchto činností v kontextu globálních sociálních, ekonomických či environmentálních výzev a jejich lokálních dopadů.  Jsou jimi například inovativní přístupy obyvatel měst k adaptacím na klimatické změny ve sféře bydlení, ke každodennímu opatřování jídla prostřednictvím netržních potravinových řetězců a k neformálním strategiím redukce odpadů. Centrum přitom nezkoumá pouze materiální a sociální souvislosti praktik, ale i jejich nenápadný politický rozměr.

Města jsou však zároveň prostředím, v němž se experimentuje také s návrhy a implementacemi expertních řešení těchto naléhavých problémů. Centrum se proto soustředí i na zkoumání vztahů mezi formálními a neformálními inovacemi.

Na novém webu centra (cescame.soc.cas.cz) se můžete dozvědět více o jeho výzkumném zaměření, aktuální činnosti, akcích a výstupech. Naleznete zde také videozáznamy z říjnové mezinárodní konference „Interactions between formality and informality in urban contexts: Insights from the margins“, která v devíti příspěvcích z různých oblastí zkoumala a diskutovala interakce mezi formalitou a neformalitou.

Share this page