Published review
Nešpor, Zdeněk R. 2021. „The Quest for Freedom Under the Starry Sky. Jan Randák – Jan Krško – Jan Mareš – Jan Pohunek – Jan Špringl: Putování za obzor. Tramping v české společnosti 1918–1989.“ Soudobé dějiny. 28 (3): 771-775. ISSN 1210-7050.

Left

Topics: 
lifestyle
Share this page