Veletrhy
2. - 6. 6. 2022
PVa Expo Praha, Letňany

Sociologický ústav AV ČR se opět zúčastní Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd ČR na letňanském výstavišti.

Veletrh vědy 2022

Jak reaguje česká společnost na koronavirovou pandemii? Co odhaluje současná uprchlická vlna z válkou postižené Ukrajiny o našich veřejných a sociálních politikách? Jaké dopady má stále se zhoršující dostupnost bydlení? Co můžeme dělat s dezinformacemi a jejich šířením prostřednictvím sociálních sítí? Je ve spotřební společnosti možné dosáhnout udržitelnosti a soběstačnosti? Jaká je role vězeňských kaplanů v ateistickém Česku? Jak si stojíme v otázkách rovnosti mužů a žen? Jsme národem kutilů a zahrádkářů? To jsou jen některé z otázek, kterými se dlouhodobě zabývají vědkyně a vědci ze Sociologického ústavu AV ČR.

Přijďte o nich diskutovat nebo se dozvědět, jaké metody výzkumu v sociologii a v příbuzných sociálněvědních oborech používáme a proč je důležité tuto metodologii stále rozvíjet. Expozice nabídne srovnání, jak začínaly kvantitativní výzkumy a jak vypadají dnes, k prolistování výběr z tiskových zpráv Centra pro výzkum veřejného mínění nebo webové aplikace k vyzkoušení: Sociologickou encyklopedii a interaktivní aplikaci časových řad vybraných otázek z výzkumu Naše společnost.

Praktické informace naleznete na webu www.veletrhvedy.cz.

Share this page