Chapter in monograph
Tabery, P., Červenka, J. 2015. „Česká a slovenská národní identita v percepci Československa.“ Pp. s. 99-131 in Vlachová, K. The Czech and Slovak national identity in the perception of Czechoslovakia. Sociologické nakladatelství SLON. ISBN 978-80-7419-188-6.

Rozdělení Československa je významná dějinná událost, která zásadně formovala a stále formuje národní identity Čechů a Slováků. Zároveň se tyto identity promítly v této dějinné události. Ačkoliv si oba národy byly velmi blízké a tento vztah jim zůstal i nadále, odlišný demografický vývoj a hodnotové orientace se odrážely i v jejich novém směřování po Sametové revoluci v roce 1989. Tato kapitola nejen dokládá tyto rozdíly, ale také mapuje veřejné mínění v kritických letech 1990 – 1993 a zachycuje i vnímání rozdělení Československa oběma veřejnostmi ex post v několika časových intervalech, naposledy v roce 2012.

Left

Topics: 
trust/social cohesion
Share this page