Published: 26. 9. 2022
Media

Antropoložka Marie Heřmanová se ve Fokusu Václava Moravce věnuje tématu internetových diskuzí, mezigeneračních rozdílů a dezinformací, a to v rámci epizody s názvem Jak usmířit národ.

Ilustrace: pixabay.com

Heřmanová vysvětluje rozdíly mezi starší a mladší generací, konkrétně ve vztahu k sociálním sítím a internetovým diskuzím. Mladší generace (antropoložka je v rozhovoru nazývá „digitálními domorodci") se oproti té starší výrazně méně zapojuje do diskuzí na online platformách. Heřmanová si to vysvětluje tím, že se na internetu pohybují od útlého věku a mají tedy větší povědomí o rizicích zapojování se do těchto debat, mají posunutou hranici soukromí.

Jako jednu z největších nástrah sociálních sítí vnímá digitální antropoložka to, že se v on-line prostoru věci dějí mnohem rychleji, než v reálném světě. „Ta rychlost je něco, čemu se my ne vždy úplně dobře umíme přizpůsobit,“ vysvětluje. Zároveň dodává, že „prostředí sociálních sítí odráží realitu méně, než si myslíme", a jako příklad uvádí, že tvůrci 20 až 40 % obsahu amerického Twitteru je jen 6 % jeho uživatelů. Obsah této sítě tedy skutečně nereprezentuje názory většiny jejích uživatelů. 

Upozorňuje také, že sociální sítě nejsou veřejným prostorem: „Máme tendenci je vnímat jako nějaký veřejný prostor, ale ony nejsou veřejným prostorem, jsou vlastněné nějakými soukromými vlastníky, kteří s nimi mají nějaké konkrétní záměry."

Heřmanová se v pořadu věnuje také dezinformacím, konkrétně tomu, co přesně lze jako dezinformaci označit. „Velmi často se stává, že za dezinformátora je označen člověk, který velmi upřímně věří tomu, co říká a tu informaci šíří s nějakým vnitřním přesvědčením že vlastně dělá dobro," vysvětluje.

Celý rozhovor je dostupný v archivu Fokusu Václava Moravce. Heřmanová o sociálních sítích a pohybu na nich hovořila také na konferenci FutureEdu.

Share this page