Seminars
20. 10. - 15. 12. 2022
obvykle v 13:30 hodin, HYBRIDNÍ FORMA - zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociological Institute of the Czech Academy of Sciences invites you to the autumn cycle of Thursday sociological seminars.

Program seminářů bude ještě postupně doplňován. A dále může v průběhu semestru docházet k různým úpravám programu. Sleduje prosím naše webové stránky a náš Facebook.

The program will be updated. Also, program adjustments may be made during the semester. Please follow our website and our Facebook.

20.10. VIKTOR VAJDA-PASISNYCHENKO - Conceptual rethinking of civil society: going beyond the institutional dimension

STŘEDA 9.11. OD 17.30 EMANUELA C. DEL RE - Social issues in the Sahel within the security and development policies

10.11. MONA KHADEMI - Historie ženského hnutí v Íránu od první poloviny 20. století dosud

24. 11. od 13.30 PAVLA BERGMANNOVÁ - Třídní schema Daniela Oesche

24. 11. od 16.00 ROBERT OSMAN -  Představení knihy „Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací“

PONDĚLÍ 5.12. OD 13.30 BLOK PŘEDNÁŠEK:

ANJA DECKER + TOMÁŠ HOŘENÍ SAMEC - Navigating over-indebtedness in Czechia. Struggling debtors' perceptions of personal bankruptcy

MATHIAS KRABBE Resistance to (semi)peripheral financialization: the case of the Frankowicze

8. 12. NATÁLIE SIMONOVÁ - Téma bude upřesněno

STŘEDA 14. 12. od 16.00 ROMAN DAVID - Political Apologies, their Content, and Protagonists: Experimental Evidence from Victims and Perpetrators Nations

15. 12. LIBOR SVOBODA - SEMINÁŘ PŘELOŽEN Z RODINNÝCH DŮVODŮ PŘEDNÁŠEJÍCÍHO NA ZAČÁTEK ROKU 2023.

Share this page