Discussions
7. 11. 2022
14:00 - 17:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Srdečně zveme na setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd.

Zachytávání a využívání dešťové vody je ve střední Evropě v podstatě běžnou praxí, a to zejména u obyvatelů rodinných domů a u zahrádkářů. Podporu pro zlepšování hospodaření s dešťovou vodou navíc poskytuje stát či města také prostřednictvím dotačních programů. Přesto nejsou otázky ohledně toho, jak využívat dešťovou a šedou vodu, ať už v institucích nebo v domácnostech, bez komplikací. Ty mohou souviset s existujícím právním rámcem anebo s nastavením každodenního života, v němž je dešťová a šedá voda využívána, či by případně využívána být mohla, ale není.

Rádi bychom o těchto otázkách diskutovali na setkání, které je otevřené odborníkům a odbornicím, ale i účastníkům z řad širší veřejnosti, které debata na tato témata zajímá.

Na setkání představíme publikaci Až naprší a uschne: Zacházení s dešťovou a šedou vodou z hlediska práva v kontextu řešení problematiky sucha (https://www.academia.cz/edice/kniha/az-naprsi-a-uschne-zachazeni-s-desto...).

Akci připravuje Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., a koná se v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Voda pro život“ (vodaav21.cz).

Vstup na diskusi je bez poplatku. Budeme ale rádi, pokud se na akci předem registrujete zasláním emailu na adresu slavka.ferencuhova(at)soc.cas.cz. Vaše zpráva nám umožní lépe akci naplánovat a také vám zaslat aktualizované informace před konáním semináře, bude-li to potřeba. Emailový kontakt bude použit pouze k zaslání informací o této akci.

 

Těšíme se na setkání!

 

PROGRAM

14:00–14:15 Zahájení setkání

14:15–14:50 „Zacházení s dešťovou a šedou vodou z hlediska práva“ (představení vydané publikace a úvahy o právních překážkách širšího využívání dešťové a šedé vody v ČR)

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.) a JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. (Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 

15:00–15:30 „Zkušenosti s využíváním šedé a dešťové vody v instituci“

Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D. (Nadace Partnerství)

 

PŘESTÁVKA

 

16:00–16:25 „Motivace pro šetření vodou v domácnostech: příběhy každodennosti“
Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

16:25–17:00 Diskuse ke všem příspěvkům

Share this page