Seminars
9. 3. 2023
ve 14.00, HYBRIDNÍ - místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Indie patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám na světě a je často považována za jednu z budoucích světových velmocí. Její překotný hospodářský rozvoj však zároveň ohrožuje velkou část neprivilegovaných a marginalizovaných členů společnosti, nemluvě o samotné ekologické rovnováze. Není proto divu, že se důraz na inkluzivní či udržitelný rozvoj s důrazem na řešení vycházející z místních tradic soužití člověka s přírodou staly v posledních letech důležitou součástí volebních kampaní i vládních politik.

Seminář se bude věnovat ideologickým základům indické rozvojové agendy a jejím proměnám v čase, ale také rozporům a kontroverzím, které s sebou jejich myšlenkové ukotvení nutně přináší. Zaměří se na aktuální trendy v indické rozvojové debatě a recepci nejdůležitějších výzev, jako jsou klimatická změna, degradace půdy či potravinová soběstačnost. Zvláštní pozornost pak bude věnována snahám najít původní rozvojové a environmentální modely vycházející z indických tradic, které by mohly posloužit jako ekologicky šetrnější alternativa k modernímu industrialismu.

Jiří Krejčík je postdoktorand Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR. Zajímá se o prolínání tradice a modernity v současném indickém politickém diskursu se zvláštním důrazem na otázky životního prostředí. V minulém roce absolvoval tříměsíční stáž na Govind Ballabh Pant Social Science Institute v Iláhábádu.

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE.

Share this page