New publications
Published: 4. 3. 2011

Nová publikace: Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries

Jiří Večerník ed.

Autoři:

Vladimír Benáček

Eva Michalíková

Martina Mysíková

Olga Nešporová

Zdeněk R. Nešpor

Jiří Večerník

 

Kniha se zaměřuje na demografické a socioekonomické chování jedinců a domácností v České republice po roce 1989, které porovnává se situací v dalších zemích EU, v prvé řadě zemích středovýchodní Evropy. Pojednávané oblasti zahrnují formování rodiny a životní trajektorie, rozdíly ve výdělcích a příjmovou nerovnost, postavení sebezaměstnaných a rodinných firem, a také spojitost náboženské přináležitosti jedinců a rodin.

Rozsah publikace je 218 stran. Cena publikace je 204 Kč bez DPH.

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 210 310 217
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Attached pictures