Discussions
29. 5. 2023
17:30, Prostor39 – multifunkční sál, Řehořova 33/39, Praha 3

Krize bydlení… pojem, který v českém kontextu rezonuje již řadu let. K čemu ale odkazuje? Co znamená a k čemu se váže? Přijměte naše pozvání na veřejnou debatu, kde představí svou práci autorky a autoři, kteří přispěli do monotematického čísla Sociologického časopisu „Za krizí bydlení: koncepty, kontexty, konverzace a kritika“.

SČ / CSR: Za krizí bydlení: koncepty, kontexty, konverzace a kritika

Během představení a následné diskuze se dotkneme otázek týkajících se interdisciplinarity výzkumů, teoretických přínosů, aplikovanosti/aplikovatelnosti, angažovanosti výzkumníků i obyvatel, emočních rovin bydlení, marginalizace, financializace bydlení a dalších. 

Přestože pojem „krize bydlení“ v posledních letech rezonuje českou veřejnou debatou, tak v rámci české akademické diskuze nebyl ještě zdaleka kriticky ohledán. Prezentované výzkumy tak odpovídají i na otázky, jakými koncepty krizi či krize zachycovat, jaké konverzace je smysluplné a produktivní vést, jaké kontexty s krizemi souvisí a jak vědění, které jako akademici a akademičky spolu-vytváříme reflektovat.

Uspořádání veřejné debaty bylo podpořeno v rámci Strategie AV21 program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.“ podpořené dotací Akademie věd České republiky.

Celé číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review je zdarma dostupné online. Tištěnou verzi zakoupíte za 85 Kč na adrese prodej@soc.cas.cz.

Obsah:

Editorial

Za krizí bydlení: koncepty, kontexty, konverzace a kritika
Terezie Lokšová, Tomáš Hoření Samec

Stati

Bydlení jako výjimka, evikce jako každodennost
Pavel Doboš, Kristina Jamrichová, Jakub Mácha, Ondřej Mohyla, Roman Novotný, Martina Růžičková

Asambláž „Bydlení především“: příklad projektu „Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi bez domova“ ve městě Brně
Petr Kubala, Eliška Černá, Štěpán Ripka, Ondřej Krčál, Rostislav Staněk

Participativní bydlení: nová konceptualizace demokratických forem bydlení v České republice
Jan Malý Blažek, Tomáš Hoření Samec, Petr Kubala, Václav Orcígr

„Doufali jsme, že ten byt jednou bude náš.“ Boj za férovou privatizaci v případu iniciativy Moje Písnice
Jakub Černý, Yuliya Moskvina, Ludmila Böhmová

Rozhovor

O politické ekonomii bydlení: Rozhovor s Manuelem Aalbersem a Steffenem Wetzsteinem
Václav Walach

Pro řešení krize bydlení nestačí reformovat kapitalismus: Rozhovor s Markem Gottdienerem
Václav Orcígr

Zvláštní rubrika

O kontextech a konceptech aneb parhessia ke knize Na jedné lodi
Petr Vašát

Recenze

Petr Vašát: Na jedné lodi: globalizace a bezdomovectví v českém měste
Blanka Kissová

Zprávy a informace

Pražský trh s nájemním bydlením suplovat nedostatek sociálních bytů nedokáže: Zpráva z realizace projektu „Aplikace inovačního nástroje – Zabydlování v podmínkách tržního prostředí hlavního města Praha“

 

Share this page